1,39 mln

chorzy

W Polsce niewydolność
serca występuje
u 1 390 000 osób (2019)

46%

chorzy

U 46% pacjentów, którzy
przebyli zawał serca, w
ciągu 7 lat wystąpiła
niewydolność serca (2012)

142 tys.*

ryzyko

Każdego roku w Polsce
umiera 142 000 pacjentów
z niewydolnością serca

~ 16

zgony

Każdego dnia, w ciągu
godziny w Polsce
umiera 16 pacjentów
z niewydolnością serca

Ref. Choroba niedokrwienna NFZ 2020*
http://analizy.mz.gov.pl:8080/app/niewydolnoscserca