Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Strefa Wiedzy

Linki do publikacji na temat przewlekłych zespołów wieńcowych

Tikagrelor 60 mg zapewnia długoterminową ochronę układu SN u pacjentów po zawale z grupy wysokiego ryzyka

– Dellborg M et al. Efficacy and safety with ticagrelor in patients with prior myocardial infarction in the approved European label: insights from PEGASUS-TIMI 54. Eur Heart J 2019.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ryzyko niedokrwienia przeważa nad ryzykiem krwawienia u pacjentów po zawale serca z wieloma czynnikami ryzyka

– dane RWE SWEADEHEART; badanie PRECLUDE II; Lindholm et al. Heart 2019; 105(15): 1175-1181

ZOBACZ WIĘCEJ

Wysokie ryzyko incydentów niedokrwiennych u pacjentów po wcześniejszym zawale nie jest ograniczone do zmian stentowanych

– dane RWE SWEADEHEART; badanie PRECLUDE I; Varenhorst C et al. J Am Heart Assoc 2018; 7

ZOBACZ WIĘCEJ

Pacjenci po zawale serca pozostają z wysokim ryzykiem kolejnych zdarzeń niedokrwiennych

– dane RWE; rejestr APOLLO HELICON; Jernberg T et al. Eur Heart J 2015;36:1163–1170

ZOBACZ WIĘCEJ
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.