TYLKO FORXIGA® 10 mg 30 tabletek
SZEROKA REFUNDACJA W NAJLEPSZEJ CENIE1,2

Cukrzyca typu 2

(wskazanie refundowane)1,2

Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1C ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo‑naczyniowym rozumianym jako:

potwierdzona choroba sercowo‑naczyniowa

lub

uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez:

białkomocz lub przerost lub retinopatię lewej komory

lub

obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:

 • wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn,
  wiek ≥ 60 lat dla kobiet;
 • dyslipidemia;
 • palenie tytoniu;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • otyłość.

Niewydolność serca

(wskazanie refundowane)1,2

NOWOŚĆ

Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF ≤ 50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie lI‑IV NYHA:

pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidowego (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤ 40%)

lub

pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41‑50%).

Przewlekła choroba nerek

(wskazanie refundowane)1,2

NOWOŚĆ

Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z:

eGFR < 60 ml/min/1,73 m²,

i

albuminurią lub białkomoczem

oraz

leczonych terapią opartą na ACEi/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.

Inicjacja terapii do eGFR ≥ 25ml/min/1,73 m2(2)

Ile zapłaci pacjent za refundowany SGLT-2i po 1 lipca 2024 roku?1

WSKAZANIA
REFUNDACYJNE
Dapagliflozyna1,2
Empagliflozyna11,3
Kanagliflozyna11,4
CUKRZYCA TYPU 2*
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
(frakcja ≤ 50%)
Brak wskazania, brak refundacji
PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK
Brak wskazania, brak refundacji
 • Odpłatność 30%: 48,02 zł
 • 0 zł dla pacjentów 65+§
 • Odpłatność 30%: 67,27 zł
 • 0 zł dla pacjentów 65+§
 • Odpłatność 30%: 48,02 zł
 • 0 zł dla pacjentów 65+§
30 tabletek
28 tabletek
30 tabletek
Chroniąc serce i nerki, ratuje życie||,5-11
* Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo‑naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo‑naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet; dyslipidemia; nadciśnienie tętnicze; palenie tytoniu; otyłość.
Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF ≤ 50% utrzymującymi się objawami choroby w klasie lI‑IV NYHA: pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidowego (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤ 40%) lub pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41‑50%).
Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z: eGFR < 60 ml/min/1,73 m2, albuminurią lub białkomoczem leczonych terapią opartą na ACE‑i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.
§ Dla pacjentów powyżej 65. roku życia, spełniających kryteria refundacyjne leku FORXIGA®. || Dla leku FORXIGA® (dapagliflozyna) są dowody naukowe potwierdzające redukcję ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny dla grupy pacjentów z T2D oraz towarzyszącą niewydolnością serca lub przewlekłą chorobą nerek.

1. Aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 17.06.2024 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych.
2. FORXIGA® 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dn. 19.01.2024 r.
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Jardiance 10 mg z dn. 29.01.2024 r.
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Invokana 100 mg, 300 mg z dn. 27.07.2023 r. 5. Petrie M.C. i wsp. JAMA. 2020; 323: 1353‑1368.
6. Wheeler D.C. i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol 2021; (9) 1: 22‑31.
7. Wiviott S.D. i wsp. N Engl J Med. 2019; 380 (4): 347‑357.
8. Kato E.T. i wsp. Circulation. 2019; 139: 2528‑2536.
9. McMurray J.J.V. i wsp. N Engl J Med. 2019; 381: 1995‑2008.
10. Heerspink H.I.J. i wsp. N Engl J Med. 2020; 383 (15): 1436‑1446. 11. Heerspink H.I.J. i wsp. EHJ 2021; 42 (13): 1216‑1227.
PL-19173