Przełom w dostępie
do innowacyjnej terapii HFrEF

Forxiga - jedyny SGLT2i1-4, który udowodnił
redukcję śmiertelności u pacjentów z HFrEF*,5-6

- Refundowana od 01.05.2022r.7
Jakie wskazanie jest objęte refundacją?7
Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów
z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%)
oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA:

pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi
(lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta-adrenolityków
oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów.
Jakie warunki refundacji muszą
być spełnione?7
Odpłatność 30%
Opakowanie
10 mg x 30 tabletek
Cena dla pacjenta 53,447
Nie zwlekaj! Już dziś zastosuj lek Forxiga
u swoich pacjentów w szpitalu, przy wypisie
lub podczas wizyty w poradni.

* HFrEF – niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową.

1. FORXIGA® 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 15.11.2021.
2. Invokana 100 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 04.03.2022.
3. Jardiance 10 mg i 25 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 30.03.2022.
4. Steglatro 5 mg i 15 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 16.02.2022.
5. McMurray J.J.V., DeMets D.L., Inzucchi S.E. i wsp. N Engl J Med. 2019: 381 (21); 1995 2008.
6. Packer M.N Engl J Med 2020: 383; 1413-24.
7. Aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanychCARD/22/04/07_adv