W ostatnich latach dokonał się istotny przełom w leczeniu zawału serca. Jest on głównie związany z wprowadzeniem przezskórnych technik reperfuzji tętnicy wieńcowej. Odpowiednio wczesne udrożnienie tętnicy wieńcowej prowadzi do ograniczenia strefy martwicy, poprawia funkcję lewej komory i zmniejsza śmiertelność bezpośrednią i odległą. W Polsce doświadczenia w inwazyjnym leczeniu zawału serca mają wieloletnią tradycję, sięgają 35. lat.

serce

Kluczowym i krytycznym momentem leczenia zawału serca jest faza przedszpitalna i związane z tym opóźnienia do rozpoczęcia leczenia z wielu powodów. W początkowym okresie silnego bólu zawałowego występuje zagrożenie nagłym zatrzymaniem krążenia i zgonem. Śmiertelność w fazie przedszpitalnej daje się jedynie oszacować i podaje się ją na poziomie ok 20-30% . Wiemy również, że największą korzyść przynosi wczesne, jak najszybsze wykonanie angioplastyki (60-90 minut od rozpoznania) prowadzące do ograniczenia martwicy lewej komory i poprawy przeżycia. Istotne jest wdrożenie na tym etapie leczenia farmakologicznego, w tym leczenia p/płytkowego ASA i dla chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST silnego inhibitora P2Y12 (prasugrel lub tikagrelor przy braku p/wskazań). Z tych powodów skrócenie opóźnienia w leczeniu pacjentów z zawałem serca jest celem ratującym życie ! Dodatkowo warto pamiętać, że czasy opóźnień w zawale serca są bardzo dobrym wskaźnikiem jakości opieki w ochronie zdrowia.

Opóźnienia przedszpitalne dotyczą dwóch składowych: ze strony pacjenta i ze strony systemu opieki zdrowotnej. W Polsce opóźnienia od pojawienia się objawów do leczenia reperfuzyjnego są jednymi z najdłuższych w Europie i wynoszą ponad 3 godziny. Z badań, które przeprowadziliśmy na Śląsku wynika, że ok. 2/3 czasu opóźnień z wiązane jest z pacjentem a ok. 1/3 z systemem opieki zdrowotnej.

Ikona NWKART

Opóźnienia przedszpitalne u chorych z zawałem serca

Kampanie społeczne Opóźnienia systemowe Początek objawów FMC Rozpoznanie Leczenie reperfuzyjne Opóźnienie ze strony Pacjenta ≤ 10 mm Opóźnienie systemowe Czas do leczenia reperfuzyjnego Bolus lub początek wlewu w przypadku fibrynolizy Udrożnienie tętnicy dozwałowej w przypadku pierwotnej PCI Wszystkie opóźnienia w stosunku do FMC (pierwszy kontakt medyczny)

Opóźnienia na Śląsku (mediana) ścieżka chorego bez transferu pośredniego

Ikona lekarz

142 minuty

Pacjent

Ikona karetka pogotowia

48 minuty

Pogotowie

Ikona łóżko szpitalne hospitalizacja

40 minuty

Szpital - PCI

Kampania społeczna „Zawał serca” - czas to życie

Kampanie zmniejszające te opóźnienia są ukierunkowane w szczególności na grupy chorych, wśród których są one najdłuższe: chorzy starsi, z terenów wiejskich i małych miasteczek, kobiety czy chorzy z cukrzycą. Istotną grupę stanowią również chorzy z nietypowymi dolegliwościami w przebiegu zawału. Edukacja w zakresie nietypowych objawów zawału serca i zwiększenie świadomości o konieczności szybszego wzywania pomocy medycznej to główne cele kampanii w tym obszarze. A problem jest duży, ponieważ dotyczy ok 12-14% chorych z zawałem serca. W roku 2021 wg danych NFZ zanotowano w kraju 68 tysięcy przypadków zawału serca. Oznacza to, że około 9 tysięcy pacjentów z zawałem ma nietypowe dolegliwości. Dotyczy to głównie kobiet, chorych po CABG, przebytym zawale, z cukrzycą, starszych, z zawałem serca NSTEMI, po przebytym udarze, z przewlekła chorobą nerek i niewydolnością serca.

Ikona NWKART

Czynniki związane z atypową manifestacją zawału (inną niż ból w klatce piersiowej)

Ból w klatce piersiowej Inne manifestacje zawału 12,1% 87,9% Ból w klatce piersiowej oraz inne manifestacje zawału serca na podstawie PL-ACS (n=374,144)
Czynniki Wartość P OR (95%CI) Płeć żeńska Przebyte CABG Przebyty zawał Cukrzyca Wiek > 75 lat NSTEMI Przebyty udar Przewlekła choroba nerek Niewydolność serca 1.20 (1.18-1.23) 1.57 (1.53-1.60) 2.00 (1.92-2.07) 1.31 (1.25-1.38) 1.64 (1.61-1.68) 1.42 (2.35-2.50) 1.44 (1.40-1.47) 1.94 (1.90-1.98) 2.70 (2.63-2.77) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1 1.5 2 2.5 3

To wśród tych chorych powinniśmy głównie zwracać uwagę na różne ,,maski zawału” takie jak np.: duszność, nudności, wymioty, nagłe osłabienie, zlewne zlewne poty, bóle w nadbrzuszu, okolicy międzyłopatkowej (do różnicowania z tętniakiem rozwarstwiającym aorty). Mam nadzieję, że ta kampania będzie kolejnym krokiem pozwalającym uratować wielu chorych z nietypowymi dolegliwościami w przebiegu zawału serca.

zdjęcie profilowe

Mariusz Gąsior
Kierownik III Katedry i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM,
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

CARD/22/09/23_npr

Piśmiennictwo:

  • 1. Collet J-P, et al. 2020 ESC Guidelines on NSTE-ACS. Eur Heart J 2021; doi10.1093/eurheartj/ehaa575
  • 2. Collet J-P, et al. 2020 ESC Guidelines on NSTE-ACS. Supplementary data. Eur Heart J 2020; doi10.1093/eurheartj/ehaa575.
  • 3. Neumann F-J, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2019; doi10.1093/eurheartj/ehy394
  • 4. Knuuti J, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J 2020; doi10.1093/eurheartj/ehz425
  • 5. Kampania „Zawał serca – Czas to Życie”; https://www.czastozycie.pl/
  • 6. Narodowa Baza Danych Zawałów Serca w Polsce AMI-PL
  • 7. Śląska Baza Sercowo-Naczyniowa
  • 8. Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS