Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Wypowiedzi Ekspertów

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa tikagreloru z prasugrelem

Jakie są różnice, które należy wziąć pod uwagę wybierając tikagrelor bądź prasugrel? Który silnie działający inhibitor P2Y12 wybrać, aby pacjent był leczony skutecznie i bezpiecznie? Nagranie zawiera przegląd największych badań klinicznych oraz punkty końcowe badań z udziałem tikagreloru i prasugrelu, które pomogą w decyzji wyboru silnego inhibitora P2Y12. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wypowiedzi jednego z wybitnych ekspertów polskiej kardiologii inwazyjnej „Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa tikagreloru z prasugrelem”
Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

www.nil.org.pl dostęp marzec 2021
1. Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration, Lancet 2009
2. Yusuf M. NEJM, 2001
3. Steinhubl S. i wsp. JAMA 2002
4. Wiviott S. D. i wsp. N Engl J Med. 2007
5. Wallentin L i wsp. N Engl J Med 2009
6. Eur Heart J, 2010, 31 (20): 2501-55
7. JACC 2011; 57:672-684
8. Valgimigli i wsp., Eur J Cardiothorac Surg. 2017
9. James SK i wsp. BMJ 2011;342:d3527
10. Collet i wsp., Eur Heart J. 2020
11. Schüpke S et al. N Engl J Med 2019 doi:10.1056/NEJMoa1908973
12. Lindholm i wsp., Eur Heart J; 2014
13. Navarese i wsp. Circulation, 2020
14. Held i wsp. J Am Coll Cardiol 2011
15. Steg  i wsp. Circulation 2010
16. van Giezen J.J.J  i wsp. J Thromb Haemost. 2009;7:1556-1565
17. Nylander S. i wsp J. Thromb Haemost. 2013;11:1867-1876
18. Amstrong D. i wsp. J Cardiovasc. Pharmacol. Ther. 2014; 209-219
19. van Giezen J.J.J i wsp. J.Cardiovasc. Pharmacol Ther. 2012;17:164-172
20. Debate: Prasugrel rather than ticagrelor is the preferred treatment for NSTE-ACS patients who proceed to PCI and pretreatment should not be performed in patients planned for an early invasive strategy. European Heart Journal (2021) 0, 1–13. doi:10.1093/  eurheartj/ehab277
21. Wytyczne ESC 2020 dotyczące postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST. ESC 2020
22. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. ESC 2021
23. Schüpke S, Neumann FJ, Menichelli M i wsp. for the ISAR-REACT 5 Investigators. Ticagrelor or prasugrel in patients with acute coronary syndromes. N Eng J Med. 2019; 381: 1524-1534.
24. Kardiologia po Dyplomie | maj/czerwiec 2016, www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie; Raport NFZ 2021; Choroby sercowo-naczyniowe jako główna przyczyny umieralności Polaków. Pierwotna i wtórna prewencja. Kardiologia w czasie epidemii koronawirusa

Skrócona charakterystyka produktów Brillique 60mg

BRIL/22/06/03_adv

BYĆ MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TEŻ...
Logo NWK Light
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.