LOADING

Wyszukaj

Aktualności Wybierz życie

Konferencja e-AZ Scientific Summit. Nowości w niewydolności serca.

Już 21 stycznia 2021 roku w formule on-line odbędzie się konferencja e-AZ Scientific Summit. Nowości w niewydolności serca. Tematyka, która zostanie poruszona podczas konferencji dotyczyć będzie szerokiego spojrzenia na niewydolność serca – ciągle nierozwiązanego problemu zdrowotnego – oraz skupiona będzie na praktycznych aspektach nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów HFrEF.

Zarejestruj się

 

 

 

 

 

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.