Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

NEWSLETTER

Wysokie ryzyko incydentów niedokrwiennych u pacjentów po wcześniejszym zawale nie jest ograniczone do zmian stentowanych.

W ramach badania PRECLUDE I wg rejestru SWEDEHEART* analizowano przypadki ponownego zawału oraz ich związku ze zmianami uprzednio stentowanymi. Badanie PRECLUDE I oceniało tylko ponowny zawał, a nie zdarzenia MACE (poważne zdarzenia niedokrwienne).

SSpośród 44 332 pacjentów analizowanych w badaniu PRECLUDE I w okresie, którego mediana wynosiła 3,2 lata, a u których przeprowadzono koronarografię z racji podejrzenia zawału serca – 3464 pacjentów doświadczyło ponownego zawału; u 1243 pacjentów zawał powstał w wyniku niedrożności naczynia, uprzednio stentowanego, natomiast 1566 ponownych zawałów było zdarzeniami, których nie udało się zaklasyfikować do grupy stentowanej lub niestentowanej.

Ryzyko ponownego zawału w niezmienionym uprzednio naczyniu wieńcowym było 2 x wyższe niż ryzyko związane ze zmianą leczoną wcześniej przy pomocy PCI.Celem profilaktyki wtórnej po zawale powinno więc być zapobieganie progresji choroby wieńcowej,
a nie tylko zdarzeniom SN związanym ze stentowaną zmianą.


Biorąc pod uwagę wyniki badania PRECLUDE I, proszę zwrócić szczególną uwagę na chorych po zawale
serca, z rozsianą wielonaczyniową chorobą tętnic wieńcowych, u których warto kontynuować terapię
DAPT (BRILIQUE® 60 mg 2 x dobę + ASA)
bez przerwy po 12 miesiącach od zdarzenia.


BRIL/20/05/09_adv

ASA – kwas acetylosalicylowy.
* szwedzki krajowy elektroniczny rejestr pacjentów
** Oszacowano z wykorzystaniem metody Kaplana-Meiera (KM) z odcięciem dla innych rodzajów zawału lub końca okresu obserwacji.
1. Varenhorst C i wsp. J Am Heart Assoc 2018; 7. 2. Bansilal S et al. J Am Coll Cardiol 2018; 71: 489–496

BYĆ MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TEŻ...
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.