Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Brilique®

Brilique® 60 mg dla pacjenta po zawale serca

Pacjenci po zawale serca pozostają z wysokim ryzykiem kolejnych zdarzeń niedokrwiennych. BRILIQUE® to jedyny inhibitor receptora P2Y12 wskazany zarówno w zapobieganiu kolejnym incydentom SN w ciągu pierwszych 12 miesięcy po OZW, jak i w długotrwałej profilaktyce u pacjentów po zawale z grupy wysokiego ryzyka SN.*

BYĆ MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TEŻ...
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.