Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

NEWSLETTER

Brilique Logo

Ryzyko ponownego zawału – dane APOLLO

Szanowni Państwo,

BRILIQUE® 60 mg jest już dostępny w Polsce
dla pacjentów po 12 miesiącach po zawale
mięśnia sercowego, z wysokim ryzykiem SN

Pacjenci po zawale serca stanowią grupę ryzyka kolejnych zdarzeń niedokrwiennych, w tym zgonu z powodów sercowo-naczyniowych.

Podwójna terapia przeciwpłytkowa (np. BRILIQUE® + niska dawka ASA) jest zalecana, aby zmniejszyć ryzyko zdarzeń niedokrwiennych, w tym zgonu po zawale.

Rejestry APOLLO miały na celu ocenę wystąpienia zgonu, zawału lub udaru w ciągu kolejnych 3 lat od wystąpienia zawału serca 1 rok wcześniej.

 • Rejestry APOLLO: 114 364 pacjentów po zawale serca, w wieku przynajmniej 65 lat, z 4 krajów.
 • Blisko 20% pacjentów bez incydentu w ciągu pierwszego roku po zawale doznało późniejszego zawału, udaru lub zmarło w ciągu kolejnych 3 lat.
 • 3-letnie ryzyko incydentów niedokrwiennych u pacjentów bez incydentów w pierwszym roku jest podobne, jak w ciągu pierwszego roku po zawale (APOLLO HELICON, dane szwedzkie).

Wg danych polskich z rejestrów PL-ACS / AMI-PL:

 1. Każdego roku w Polsce ok. 20-25 tys. chorych po zawale serca kończyło terapię DAPT po 12 miesiącach, a jednocześnie znajdowało się w grupie podwyższonego ryzyka kolejnych incydentów SN, w tym zgonu i ponownego zawału serca w następnych latach (populacja wg badania PEGASUS TIMI-54).
 2. Rokowanie 2-letnie chorych podwyższonego ryzyka SN, którzy przeżyli rok od zawału mięśnia sercowego (populacja wg badania PEGASUS TIMI-54), wyglądało następująco:
  - 20,4% pacjentów było hospitalizowanych z powodów SN,
  - 9,5% pacjentów nie przeżyło 2 lat,
  - 5,6% pacjentów przeszło kolejny zawał mięśnia sercowego,
  - 1,1% pacjentów miało udar.

Biorąc pod uwagę dane z rejestrów APOLLO oraz PL-ACS/AMI-PL, proszę zwrócić szczególną uwagę na swoich pacjentów po zawale serca, z grupy wysokiego ryzyka SN, u których warto kontynuować terapię DAPT (BRILIQUE® 60 mg + ASA), bez przerwy po 12 miesiącach od zdarzenia.


BRIL/20/05/08_adv

ASA – kwas acetylosalicylowy; AMI-PL – Narodowa Baza Danych Zawałów Serca; PL ACS – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych 1. Rapsomaniki E i wsp. European Heart Journal 2016; 2, 172183. 2. Rapsomaniki E, Thuresson M, Yang E i wsp. Abstract Presented at: European Society of Cardiology Meeting; August 30-September 3, 2014; Barcelona, Spain. 3. Jernberg T i wsp. Eur Heart J 2015; 36: 1163-1170. 4. Gierlotka M, Gąsior M, Poloński L. Jak długo stosować podwójną terapię przeciwpłytkową po ostrych zespołach wieńcowych? Kardiologia po Dyplomie; maj/czerwiec 2016: 34-43.

Logo NWK Light
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.