Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

NEWSLETTER

Brilique Logo

Obniżenie ryzyka zgonu z przyczyn SN u pacjentów po zawale serca wydaje się jednym z najważniejszych celów leczenia przeciwpłytkowego.

W badaniu PEGASUS-TIMI 54 BRILIQUE® 60 mg znacznie zmniejszył ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niedokrwiennych ze strony układu krążenia o 16% u stabilnych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego 1–3 lata wcześniej.

Natomiast w analizie PEGASUS EU Label oceniane były skuteczność i bezpieczeństwo w subpopulacji zalecanej i zarejestrowanej do leczenia BRILIQUE® 60 mg w Unii Europejskiej, tj. do leczenia 60 mg dwa razy na dobę plus ASA u pacjentów do 2 lat od zawału serca lub w ciągu 1 roku po zaprzestaniu stosowania wcześniejszego inhibitora P2Y12.

Spośród 21 162 pacjentów włączonych do PEGASUS-TIMI 54, 10 779 pacjentów zostało objętych analizą EU Label, których randomizowano do ramienia BRILIQUE® 60 mg 2x dziennie + ASA (n = 5 388) lub placebo + ASA (n = 5 391).

Częstość zdarzeń po 36 miesiącach obliczono metodą KM i uzyskano następujące wyniki BRILIQUE® 60 mg vs placebo:


20%

Zamniejszenie ryzyka
pierwszorzędowego punktu
złożonego: zgonu SN, zawału, udaru

p<0,001

29%

Zamniejszenie
ryzyka zgonu SN


p<0,0041

20%

Zamniejszenie ryzyka zgonu
z dowolnej przyczyny


p<0,0183

* Wszyscy pacjenci otrzymywali podstawowe leczenie kwasem acetylosalicylowym.


Poważne krwawienia

Zdarzenie Brilique® 60 mg2x dziennie n=5322 Placebon=5331 HR95% CI Wartość p n n KM% KM% Poważne krwawieniawg timi 94 43 27 25 2,5 1,1 2,36(1,65-3,39) <0,0001 0,58 0,8 0,7 1,17(0,68-2,01) Krwawienia śródczaszkowe lub zakończone zgonem

* Wszyscy pacjenci otrzymywali podstawowe leczenie kwasem acetylosalicylowym.
KM: Kaplana‑Meiera; HR: współczynnik ryzyka.

Poważne krwawienia wg TIMI częściej występowały w grupie tikagreloru 2,5% w porównaniu z placebo 1,1%, natomiast nie było różnic pomiędzy populacjami, jeżeli chodzi o występowanie krwawień nieodwracalnych i wyniosło w grupie tikagreloru 0,8% w porównaniu z placebo 0,7%.

Wyniki analizy PEGASUS EU Label pokazują, iż BRILIQUE® 60 mg zapewnia długotrwałe korzyści u pacjentów po zawale z wysokim ryzykiem SN oraz wg wytycznych ESC BRILIQUE® 90 mg jest lekiem z wyboru u pacjentów z OZW.

  

CARD/20/07/20_adv

ASA – kwas acetylosalicylowy.
Dellborg M. i wsp. Efficacy and safety with ticagrelor in patients with prior myocardial infarction in the approved European label: insights from PEGASUS-TIMI 54, European Heart Journal 2019 Oct 1; 5 (4): 200–206.
Valgimigli M. i wsp. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal, Volume 39, Issue 3, 2018, 213–260.

Logo NWK Light
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.